Stan prawny

Opracowujemy kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości

Doradztwo

Doradzamy w zakresie zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach (hipoteki, przenoszenie własności nieruchomości na zabezpieczenie)

Opracowywanie koncepcji

Opracowujemy koncepcję transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami, oraz reprezentujemy stronę w negocjacjach w tym zakresie

Projektowanie umów

Projektujemy i opiniujemy umowy związane z najmem i dzierżawą nieruchomości

Postępowania sądowe

Prowadzimy postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi

Zniesienie współwłasności oraz administracja

Prowadzimy sprawy związanych ze zniesieniem współwłasności oraz administrowaniem nieruchomościami

Odzyskiwanie nieruchomości

Odzyskujemy nieruchomości na rzecz byłych właścicieli;analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta

Umowy deweloperskie

Opracowujemy projekty umów deweloperskich

Negocjacje, mediacje

Prowadzimy negocjacje i mediacje w imieniu stron procesu budowlanego

Niezrealizowane kontrakty

Dochodzimy realizacji kontraktów budowlanych