Obsługa korporacyjna: Prawnicy Kancelarii, wchodzący w skład zespołu prawa spółek i obsługi korporacyjnej, dysponują profesjonalną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze prawa. Doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi korporacyjnej spółek łączą z wiedzą z innych dziedzin prawa oraz znajomością rynku lokalnego i specyfiki międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Obsługa spółek handlowych

Świadczymy kompleksową obsługę spółek handlowych zawówno z polskim jak i zagranicznym kapitałem

Proces tworzenia spółki

Organizujemy w całości proces tworzenia spółki w tym sporządzamy projekty umów i statutów spółek oraz formularze wniosków do sądu rejestrowego, aranżujemy spotkanie z notariuszem oraz dokonujemy wszelkich czynności administracyjnych i faktycznych związanych z uruchomieniem spółki

Akty wewnętrzne spółki

Tworzymy akty wewnętrzne spółki jak regulaminy działania poszczególnych organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy), regulaminy wewnętrzne (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń), uchwały, protokoły posiedzeń, zarządzenia i pisma organów spółki. sporządzamy i opiniujemy projekty kontraktów menedżerskich;

Zmiany umów lub statutów spółek

Przeprowadzamy zmiany umów lub statutów spółek w tym wszelkie zmiany kapitałowe;

Bieżąca obsługa prawna

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną która koncentruje się nad opiniowaniem, parafowaniem umów, zastępstwem prawnym przed sądami i innymi organami państwa oraz ochroną i dochodzeniem roszczeń wobec kontrahentów;

Postępowania likwidacyjne

Prowadzimy postępowania likwidacyjne procesy układowe i upadłościowe;

Rejestracja podmiotów

Zakładamy i rejestrujemy inne podmioty np: fundacje, stowarzyszenia, spółki. 

 

 

DSC_3405