Opinie, umowy

Przygotowujemy i opiniujemy umowy występujące w obrocie gospodarczym

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje dotyczące umów

Sprawy sądowe

Prowadzimy sprawy w postępowaniu polubownym przedsądowym

Pisma procesowe

Prowadzimy sprawy w postępowaniu polubownym przedsądowym

Analizy

Sporządzamy analizy i opinie prawne

Postępowania sądowe

Prowadzimy postępowania sądowe na podstawie umów, w tym sprawy o zapłatę

Prawo rzeczowe

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym o zasiedzenie, ustalenie granic, przymusowy wykup, wydanie nieruchomości

Zabezpieczenia interesów klienta

Analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kontem zabezpieczenia interesów klienta

cywilne