Opinie, konsultacje

Wykonujemy opinie i konsultacje prawne z zakresu prawa podatkowego: podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Analiza

Przeprowadzamy analizę podatkową umów, czynności prawnych i przekształceń podmiotów

Optymalizacja

Pomagamy osiągnąć optymalizację podatkową, sporządzamy dokumentację cen transferowych

Sporządzanie

Sporządzamy pisma, wnioski odwołań i zażaleń w postępowaniu podatkowym

Postępowania

Bierzemy udział w postępowaniach o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Pomoc

Oferujemy pomoc prawną w trakcie kontroli podatkowej

Reprezentacja

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

folder