Umowy, kontrakty

Sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Doradztwo

Doradzamy w zakresie stosunku pracy powstałego na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Regulaminy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Tworzymy regulaminy wynagrodzeń, regulaminy pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpowiedzialność materialna

Ustalamy odpowiedzialność materialną pracowników

Określanie trybu postępowania

Określamy tryb postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych;

Postępowania pojednawcze

Prowadzimy postępowania pojednawcze

Reprezentacja

Reprezentujemy naszych klietnów przed sądem pracy

Ustalanie odpowiedzialności

Pomagamy w ustalaniu odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

prawo_pracy