Obsługa prawna

Świadczymy obsługę prawną podmiotów w stanie upadłości i objętych postępowaniem naprawczym

Restrukturyzacja

Prowadzimy obsługę prawną restrukturyzacji podmiotów gospodarczych

Upadłość

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości

Postępowanie upadłościowe

Prowadzimy sprawy o wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Doradztwo

Świadczymy doradztwo w sprawach związanych z upadłością

Likwidacja

Prowadzimy postępowania likwidacyjne